شغل اخیر ارسال شده

ما نظرات کاربران خود را جمع‌آوری می‌کنیم تا بتوانید نظر صادقانه‌ای در مورد اینکه تجربه با وب‌سایت ما واقعاً چگونه است، دریافت کنید!

Images

کپی رایتر حرفه ای برای تبلیغات

 • طراحی
 • ایران استان تهران میدان آزادی
 • ارسالی ارسال شده 5 روز پیش
120 تا 130 تومان / هفتگی
 • تمام وقت
 • آزاد
 • فوری
Images

کپی رایتر حرفه ای برای تبلیغات

 • طراحی
 • ایران استان تهران میدان آزادی
 • ارسالی ارسال شده 5 روز پیش
120 تا 130 تومان / هفتگی
 • تمام وقت
 • آزاد
 • فوری
Images

کپی رایتر حرفه ای برای تبلیغات

 • طراحی
 • ایران استان تهران میدان آزادی
 • ارسالی ارسال شده 5 روز پیش
120 تا 130 تومان / هفتگی
 • تمام وقت
 • آزاد
 • فوری
Images

کپی رایتر حرفه ای برای تبلیغات

 • طراحی
 • ایران استان تهران میدان آزادی
 • ارسالی ارسال شده 5 روز پیش
120 تا 130 تومان / هفتگی
 • تمام وقت
 • آزاد
 • فوری
Images

کپی رایتر حرفه ای برای تبلیغات

 • طراحی
 • ایران استان تهران میدان آزادی
 • ارسالی ارسال شده 5 روز پیش
120 تا 130 تومان / هفتگی
 • تمام وقت
 • آزاد
 • فوری

ما می خواهیم درباره شما بیشتر بدانیم

نمایه خود را انتخاب کنید

Candidate
من یک کاندید هستم
شما هیچ شغلی را نمی خواهید، بلکه می خواهید مناسب آن را اینجا پیدا کنید.
Candidate
من کارفرما هستم
شما هیچ شغلی را نمی خواهید، بلکه می خواهید مناسب آن را اینجا پیدا کنید.
Candidate
من عضو مطبوعات هستم
ببینید در جابستر چه اتفاقی می افتد لطفا مشاهد نمایید.

کاندیدهای برجسته

ما می توانیم به شما کمک کنیم تا کاندیدها را پیدا کرده و با آنها تعامل داشته باشید

علیرضا غلامی
طراح رابط کاربری
ایران، مشهد
علیرضا غلامی
طراح رابط کاربری
ایران، مشهد
علیرضا غلامی
طراح رابط کاربری
ایران، مشهد
علیرضا غلامی
طراح رابط کاربری
ایران، مشهد

جستجوی شرکت ها

برای بهترین شرکت های جهان کار کنید

نمایش 8,536 شرکت ها

استودیو هنرمند
یک شرکت آمریکایی نرم افزار کامپیوتری چند ملیتی است. این شرکت که در دلاور ثبت شده و دفتر مرکزی آن در سن خوزه، کالیفرنیا قرار دارد، از لحاظ تاریخی در زمینه نرم افزار برای ایجاد تخصص داشته است.
وب پویا
یک شرکت نرم افزار کامپیوتری چند ملیتی آمریکایی است. در دلاور ثبت شده و دفتر مرکزی آن در سن خوزه، کالیفرنیا قرار دارد.
استودیو نور
یک شرکت آمریکایی نرم افزار کامپیوتری چند ملیتی است. این شرکت که در دلاور ثبت شده و دفتر مرکزی آن در سن خوزه، کالیفرنیا قرار دارد، از لحاظ تاریخی در زمینه نرم افزار برای ایجاد تخصص داشته است.
وب لایف
یک شرکت نرم افزار کامپیوتری چند ملیتی آمریکایی است. در دلاور ثبت شده و دفتر مرکزی آن در سن خوزه، کالیفرنیا قرار دارد.
هور تکنولوژی
یک شرکت نرم افزار کامپیوتری چند ملیتی آمریکایی است. در دلاور ثبت شده و دفتر مرکزی آن در سن خوزه، کالیفرنیا قرار دارد.
بیت بای تک
یک شرکت آمریکایی نرم افزار کامپیوتری چند ملیتی است. این شرکت که در دلاور ثبت شده و دفتر مرکزی آن در سن خوزه، کالیفرنیا قرار دارد، از لحاظ تاریخی در زمینه نرم افزار برای ایجاد تخصص داشته است.
کدگذار بوتیک
یک شرکت نرم افزار کامپیوتری چند ملیتی آمریکایی است. در دلاور ثبت شده و دفتر مرکزی آن در سن خوزه، کالیفرنیا قرار دارد.
استودیو هنرمند
یک شرکت آمریکایی نرم افزار کامپیوتری چند ملیتی است. این شرکت که در دلاور ثبت شده و دفتر مرکزی آن در سن خوزه، کالیفرنیا قرار دارد، از لحاظ تاریخی در زمینه نرم افزار برای ایجاد تخصص داشته است.

بهترین مشاوره شغلی

آخرین توصیه های شغلی را مرور کنید

31 فروردین 1403
ارزیابی ها
10 خود ارزیابی رایگان حرفه ای
فهمیدن اینکه وقتی بزرگ شدی می‌خواهی چه کاری بشوی سخت است، اما یک آزمون شغلی می‌تواند پیدا کردن آن را آسان‌تر کند...
31 فروردین 1403
ارزیابی ها
10 خود ارزیابی رایگان حرفه ای
فهمیدن اینکه وقتی بزرگ شدی می‌خواهی چه کاری بشوی سخت است، اما یک آزمون شغلی می‌تواند پیدا کردن آن را آسان‌تر کند...
31 فروردین 1403
ارزیابی ها
10 خود ارزیابی رایگان حرفه ای
فهمیدن اینکه وقتی بزرگ شدی می‌خواهی چه کاری بشوی سخت است، اما یک آزمون شغلی می‌تواند پیدا کردن آن را آسان‌تر کند...
31 فروردین 1403
ارزیابی ها
10 خود ارزیابی رایگان حرفه ای
فهمیدن اینکه وقتی بزرگ شدی می‌خواهی چه کاری بشوی سخت است، اما یک آزمون شغلی می‌تواند پیدا کردن آن را آسان‌تر کند...